Dostęp do usługi został tymczasowo zablokowany

This Account Has Been Suspended

W celu ponownego uruchomienia usługi prosimy o kontakt z Logic Net.
Please contact Logic Net as soon as possible.
ul. Karola Libelta 62
71-274 Szczecin
91 423 91 49